Hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Phù Ninh

Xác định việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn thành đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giảm đầu mối đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nguồn lực ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thời gian qua, Huyện ủy Phù Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu, đúng quy trình và quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

anh-bai-phu-ninh-binh-bo1-1565827391.jpg
Tổ công tác tại xã Bình Bộ lấy ý kiến cử tri tại gia đình về việc sắp xếp, sáp nhập 3 xã thành 1 xã mới
Thực hiện Phương án tổng thể số 2364 của UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021 đã được Bộ Nội vụ thẩm định, đối chiếu với các tiêu chuẩn ĐVHC và phân loại ĐVHC theo Quyết định số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Phù Ninh có 1 đơn vị cấp xã đạt trên 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, đạt trên 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số; 4 xã đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, đạt trên 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số; 12 xã đạt dưới 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, đạt trên 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số; 2 xã đạt dưới 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số. Theo phương án của tỉnh, huyện thực hiện sắp xếp 3 ĐVHC cấp xã (trong đó có 2 xã dưới 50% cả hai tiêu chuẩn) để thành 1 ĐVHC cấp xã mới, theo đó xã Vĩnh Phú và Bình Bộ sáp nhập với 1 xã liên quan là Tử Đà thành lập 1 ĐVHC cấp xã mới lấy tên xã Bình Phú đặt trụ sở tại xã Tử Đà cũ.
Để đảm bảo thời gian sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã theo lộ trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2019- 2021; thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019- 2021 và thực hiện theo đúng lộ trình. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện ban hành kế hoạch hướng dẫn các địa phương lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri, đồng thời hoàn thành xây dựng đề án cụ thể sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã và chuyển đến  UBND cấp xã bản tóm tắt đề án cụ thể sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã, tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021 trên địa bàn 3 xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú được thực hiện theo đồng bộ, đúng quy trình, quy định. 
Là một trong hai xã thuộc diện phải sắp xếp ĐVHC cấp xã, Đảng ủy xã Bình Bộ tổ chức họp Đảng bộ, tổ chức hội nghị mở rộng tới các tổ chức đoàn thể, tiến hành họp cử tri để thông tin về chủ trương sắp xếp, sáp nhập xã đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, phương án tổng thể của tỉnh, phương án sắp xếp sáp nhập 3 xã của huyện thành xã mới tới toàn thể nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh. Ông Lê Xuân Kết - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Bộ cho biết: Chúng tôi xác định việc sắp xếp sáp nhập các xã nhỏ thành một xã lớn là chủ trương đúng đắn, cần thiết nên đã tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, tạo điều kiện để huyện hoàn thành các bước thực hiện theo đúng thời gian quy định. 
Với sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập 3 xã thành 1 xã mới  nhận được sự đồng thuận cao của người dân thể hiện qua ý kiến của cử tri. Bí thư Huyện ủy Phù Ninh Nguyễn Thị Tố Uyên cho biết: Cơ bản cử tri đều đồng thuận với phương án sắp xếp, sáp nhập 3 xã thành 1 đơn vị hành chính cấp xã mới, tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 89,89% so với tổng số cử tri trên địa bàn, trong đó xã Tử Đà có  99,7% cử tri đồng ý. 
Ông Bùi Văn Huấn ở thôn Đình, xã Tử Đà cho biết: Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của tỉnh, huyện. Tôi hy vọng khi thành lập xã mới, đời sống của nhân dân sẽ tốt hơn, xã mới sẽ bứt phá trong các lĩnh vực trở thành đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của huyện Phù Ninh.
Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử