Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 14/1/2022, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ Mười một (khóa XIX) kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy Khối năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Xuân Tường tặng Giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Nguyễn Xuân Tường - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Xuân Tường phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, BCH, BTV Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu đề ra. Trong năm, 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 98,2% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 144 đảng viên mới; 90% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, BTV Đảng ủy Khối đã tiến hành đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; xác nhận quy hoạch cấp ủy đối với 18 chi, đảng bộ cơ sở; nâng cấp một tổ chức cơ sở Đảng và sáp nhập 2 tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nội dung cần rút kinh nghiệm của tổ chức đảng và đảng viên.

Hội nghị cũng đã quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời góp ý, bổ sung ý kiến vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Xuân Tường nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác nắm bắt tình hình trong cơ quan đơn vị để kịp thời xử lý. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng cơ quan và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; tham mưu, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; chỉ đạo xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng. Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tại hội nghị, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Công bố quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021); đề xuất BTV Tỉnh ủy khen thưởng 1 tập thể, 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021).

Liên Linh