Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười một: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023

PhuthoPortal - Ngày 31/3/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy triệu tập hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười một (khóa XIX) tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023; cho ý kiến đối với Báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2023.  

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị năm 2023, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải đoàn kết, thống nhất, kiên trì, quyết liệt, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng phải tổ chức thực hiện tốt việc sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Quan điểm, tinh thần chung phải tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không điều chỉnh mục tiêu Nghị quyết đã xác định, phấn đấu đạt kết quả ở mức cao nhất. Các Đảng bộ cấp huyện hoàn thành sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ trong quý II/2023.

Đối với Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là nội dung quan trọng, có tính chiến lược, định hướng lâu dài dối với sự phát triển của tinh. Do đó, sau hội nghị này, Ban cán sự Đảng chỉ đạo tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định, để trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2023. Tiếp tục thực hiện quyết liệt khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo nắm sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thủ tục đầu tư, đất đai, mặt bằng, xây dựng, tín dụng... tạo thuận lợi cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu khởi công Khu công nghiệp Tam Nông, Hạ Hòa, các cụm công nghiệp đã xác định, như: Đồng Phủ, Bắc Tam Nông. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án mới vào các ngành, lĩnh vực tính có tiềm năng, lợi thế. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu du lịch sinh thái, khu dân cư nông thôn.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng nội dung đã xác định theo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng công trình dự án gắn với việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chỉ đạo chặt chẽ sản xuất trong nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước, trọng tâm cho sản xuất lúa vụ Chiêm xuân. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế.

Cùng với phát triển kinh tế, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 và các hoạt động trong dịp Lễ hội Đền Hùng. Tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng; làm tốt công tác tiếp dẫn; giữ vững ổn định chính trị, trật tự toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, tập trung về nắm bắt tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, nhiều thế lực thù địch đã lợi dụng tình hình để tung ra nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt về việc triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết, phát tán thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định; nghiên cứu, tham mưu đề xuất về việc sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không vì thành tích, nóng vội mà phải có lộ trình cụ thể, sát với tình hình của địa phương, cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua Báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn; đồng thời, tập trung đề xuất, bổ sung thêm những giải pháp vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang điều hành phiên thảo luận tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cũng đã giải đáp những ý kiến của các đại biểu trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm sẽ hoàn tất các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt từ 10,5% trở lên. Đây là mục tiêu khá cao, song phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước, của tỉnh. Do đó, để đạt được mục tiêu đặt ra rất cần sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch để sớm trình Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ đề ra.

Trước đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Nguyễn Đình Cương - TUV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh. Kết quả, 100% đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh có mặt nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Đình Cương vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Việt Hùng vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Cương - TUV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 5 Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 gồm: Đảng bộ thành phố Việt Trì, Đảng bộ thị xã Phú Thọ, Đảng bộ huyện Đoan Hùng, Đảng bộ huyện Thanh Thủy, Đảng bộ Công an tỉnh; 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 gồm: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 2 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 2 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Quý I/2023, công tác chỉ đạo, điều hành được tỉnh thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hoá các nghị quyết, chương trình để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung huy động các nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tích cực chỉ đạo cải cách hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 1.961 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.116 dịch vụ, tăng 469 dịch vụ so với năm 2022.

Chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua. Tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn quý I ước đạt 8.907,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư và mở rộng 19 dự án, trong đó có 13 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 1.520,4 tỷ đồng; 6 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 31,6 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023

Trong quý I, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ các thủ tục đầu tư; ước quý I, có 208 doanh nghiệp đăng ký thành lập, vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng; có 123 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 128 xã, 1.555 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã nông thôn mới nâng cao và 50 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng cao (tăng 10,33% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.538 tỷ đồng (đạt 25,2% so với dự toán, bằng 60,7% so với cùng kỳ).

Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,4%; số lao động có việc làm mới đạt 4.797 người...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền trình bày Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đối với báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tính đến nay, việc triển khai lập Quy hoạch đã hoàn thành 6/8 bước; đồng thời, tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch Quốc gia và các đơn vị trong tỉnh.

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2023, Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 6.200 - 6.300 USD; kinh tế số chiếm khoảng 15% GRDP vào năm 2025 và bằng mức bình quân của cả nước từ năm 2030 trở đi; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30 - 32%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 85% và nông thôn mới nâng cao đạt 40%…

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu Phú Thọ là tỉnh phát triển ở khu vực phía Bắc nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của cả nước; là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; là nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Lệ Thủy