Hội nghị Ký kết chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ với Thông tấn xã Việt Nam

PhuthoPortal - Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ với Thông tấn xã Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 15 giờ30 ngày 31/3/2022

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Chi tiết xem tài liệu đính kèm