Hội nghị lần thứ Tư - BCH Đảng bộ huyện Lâm Thao, khóa XXX

PhuthoPortal - Ngày 7/1, Huyện ủy Lâm Thao tổ chứchội nghị BCH Đảng bộ lần thứ Tư nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Công Thực trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cho Đảng bộ xã Phùng Nguyên

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2020, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó: Tốc độ giá trị tăng thêm ước đạt 5,2% so với năm 2019; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện trên 156 tỷ đồng, đạt 110,7% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người. Tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; 2 xã Cao Xá, Vĩnh Lại cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 21 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng 2 trường so với năm 2019, cao nhất trong toàn tỉnh. An sinh xã hội được đảm bảo; công tác quân sự - quốc phòng ổn định; an ninh trật tư - an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội tiếp tục có bước đổi mới, phát triển. Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp thêm 70 đảng viên;…

Năm 2021,Đảng bộ huyện Lâm Thao phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bám sát các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung duy trì các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng chính quyền điện tử; phát triển thương mại dịch vụ…

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Lâm Thao đã quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũngthông qua 4 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXXgiai đoạn 2020-2025 về: Đảm bảo an ninh trật tự; thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng đô thị và thương mại dịch vụ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị và đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Trong dịp này, Đảng bộ xã Phùng Nguyên được nhận Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; 6 tập thể được nhận Giấy khen của Huyện ủy Lâm Thao vìhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đức Thuận