Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20

PhuthoPortal - Ngày 13/12/2021, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 300 điểm cầu trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Ngoại giao

Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và dai dẳng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực đời sống, Bộ Ngoại giao đã tích cực, chủ động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các địa phương trong triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021 có 661 thỏa thuận hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài được ký kết, tăng 57,38% so với giai đoạn 2017 - 2018 (420 thỏa thuận). 100% địa phương đã xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào với nội dung chi tiết, bám sát yêu cầu thực tế.

Giai đoạn 2019 - 2021 có 1.246 hội nghị, hội thảo quốc tế được cấp phép, giảm 54,8% so với giai đoạn 2017 - 2018, nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước tăng trưởng mạnh, đạt 1.348 tỷ USD, tăng 74% so với giai đoạn 2017 -2018 (775 tỷ USD); đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 39,59 tỷ USD, có phần giảm so với giai đoạn trước (giảm 34,32 %, so với 60,28 tỷ USD). Việc vận động và thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, đạt khoảng 610,7 triệu USD, tăng 9,2% so với 559,5 triệu USD của giai đoạn trước. Nhiều sự kiện, lễ hội đã dần trở thành “thương hiệu” của địa phương, tạo sức hút đối với bạn bè, du khách quốc tế. Một số địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao vận động thành công để UNESCO ghi danh hồ sơ di sản văn hóa của địa phương mình.

Về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, giai đoạn 2019 - 2021 có 40.594 trường hợp công dân được phối hợp bảo hộ, tăng 248% so với giai đoạn 2017 - 2018 (16.351 người), trong đó nhiều nhất là tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thu hút nguồn lực, tri thức, tạo thuận lợi cho kiều bào về quê hương làm ăn, sinh sống. Kiều bào đã đầu tư về nước 362 dự án, với tổng số vốn khoảng 1,6 tỷ USD. Lượng kiều hối liên tục gia tăng qua các năm, đạt 52 tỷ USD trong giai đoạn 2019 - 2021, tăng 75% so với 29,7 tỷ USD của giai đoạn 2017 - 2018; năm 2020, đạt 17,2 tỷ USD và năm 2021, ước đạt 18,1 tỷ USD. 

Cùng với đó, các công tác như: Thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm đối ngoại; thanh tra chuyên ngành tại địa phương; xây dựng và kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ được chú trọng và đã trở thành “bộ mặt”, “cánh tay nối dài” của ngành Ngoại giao tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các địa phương đã bám sát thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đối ngoại địa phương và đạt được kết quả tích cực.

Đồng chí khẳng định: Thế giới sẽ bước vào giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 với những thay đổi mang tính bước ngoặt, tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức quản trị và phát triển. Cả nước và từng địa phương đi vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, do đó, các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương, quán triệt phương châm “Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thích ứng với tình hình mới do đại dịch COVID-19 gây ra.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện sẽ tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong thu hút các nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững, kịp thời thông tin về cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác với các đối tác quốc tế; đồng hành, hỗ trợ địa phương xây dựng các quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành phố đối tác trên thế giới mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, cải thiện vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị, đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại địa phương trên các mặt: Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

“Tuy nhiên, từng địa phương trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, cần nêu bật nhu cầu phát triển để được hỗ trợ, tham vấn về mô hình tăng trưởng như kinh tế “xanh”, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đối ngoại địa phương trong công tác kết nối, hội nhập phục vụ phát triển” - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Liên Linh