Hội nghị sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm 2022 ngành Tài chính

PhuthoPortal - Ngày 7/7/2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết toàn quốc ngành Tài chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2022; triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2022.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Ngay từ đầu năm 2022, ngành Tài chính đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN đã đề ra. Kịp thời ban hành và triển khai thực hiện các chính sách tài khóa, cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2022, thu NSNN ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán; thực hiện phát hành 69 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 14,75 năm, lãi suất bình quân 2,45%/năm.

Ngành Tài chính đã tham mưu kiểm soát chặt chẽ nợ công và bội chi NSNN, tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững; giá cả thị trường cơ bản được kiểm soát; tăng cường hợp tác tài chính đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến hết 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính giải quyết tổng số 874 thủ tục hành chính; kết nối 13/14 bộ, ngành với 249 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia và trên 54 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh: Trước bối cảnh và dự báo tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới, ngành Tài chính cần tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đã đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu: Ngành Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, phấn đấu vượt thu mức dự toán Quốc hội quyết định. Tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu trên địa bàn để có giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng thu và điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời tiếp tục thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm tiếp theo (2023 - 2025).

Liên Linh