Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 29/6/2022, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo chức năng quản lý ngành, đảm bảo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, quản lý điều hành, theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình; ưu tiên triển khai có hiệu quả các nội dung của Dự án “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị: Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện và phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín vùng đồng bào DTTS. Tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh..., từ đó giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác dân tộc tại các địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung ương

Tính đến cuối tháng 6/2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trong đó có 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. 6 tháng đầu năm 2022, tình hình vùng DTTS và miền núi trong cả nước cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống đồng bào DTTS được đảm bảo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh vùng đồng bào DTTS cơ bản được khống chế.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, hoa màu, gia súc, gia cầm và tài sản tại nhiều địa phương vùng DTTS, miền núi; ước tính thiệt hại trên 200 tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, các cấp chính quyền và Ban Dân tộc các tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, chia buồn, động viên, hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, một số địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đã ban hành các chính sách đặc thù riêng nhằm đầu tư phát triển hạ tầng tại các thôn, bản khó khăn; phát triển sản xuất nông nghiệp; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo nguồn, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ học tập cho học sinh DTTS… Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bình đẳng giữa các vùng, dân tộc tại các địa phương.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày những nội dung cơ bản về Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia; trong đó nhấn mạnh nội dung chuyển đổi số trong công tác dân tộc. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trong cả nước nâng cao kiến thức, hiểu biết về chuyển đổi số; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công chuyển đổi số vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thanh Hòa