Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal - Thực hiện Công điện số 738/CĐ-VPCP ngày 5/6/2021 của Văn phòng Chính phủ mời dự Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh bố trí chương trình dự họp tại điểm cầu Phú Thọ.

1. Thời gian: Ngày 8/6/2021 (dự kiến 01 ngày); buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ.

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm