Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 14/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng trung du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công mà vùng trung du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong những tháng đầu năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức, gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội thời gian còn lại của năm 2021 và cả năm 2022. Vì vậy, trước mắt các địa phương cần tiếp tục quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân. Đồng thời, phải có giải pháp thúc đẩy về giải ngân đầu tư công và phục hồi kinh tế nhanh trong bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài để không bị đứt gãy trong sản xuất.

Bộ trưởng đề nghị, các địa phương khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thì phải bám sát mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Song song với đó là cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao tính chống chịu trong mọi tình huống và nắm bắt xu thế phục hồi của các nền kinh tế lớn trên thế giới để dự báo, xây dựng kế hoạch sát thực tế của địa phương, coi nội lực là yếu tố cơ bản, chiến lược lâu dài và ngoại lực là điểm bứt phá để phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các địa phương cần linh hoạt, sáng tạo, chủ động hơn trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; đặc biệt là vấn đề thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh, thành phố, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội của địa phương sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Quảng cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

8 tháng đầu năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng vẫn đạt kết quả khả quan, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ước thực hiện kế hoạch năm 2021, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP) của vùng trung du miền núi Bắc Bộ đạt 6,5%, vùng đồng bằng sông Hồng đạt 7,04%. GRDP bình quân đầu người vùng trung du miền núi Bắc Bộ đạt 54,3 triệu đồng; vùng đồng bằng sông Hồng đạt 112 triệu đồng. Xuất khẩu của vùng trung du miền núi Bắc Bộ ước đạt trên 59 tỷ USD, đồng bằng sông Hồng ước đạt trên 92 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vùng trung du miền núi Bắc Bộ ước đạt trên 69.200 tỷ đồng, vùng đồng bằng sông Hồng đạt trên 508 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội vùng trung du miền núi Bắc Bộ ước đạt trên 316 nghìn tỷ đồng, vùng đồng bằng sông Hồng ước đạt trên 1.071 nghìn tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội của vùng được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách: Hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vùng trung du miền núi Bắc Bộ còn 11,3%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 795 xã; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,8%, vượt mục tiêu đề ra.

Về vốn đầu tư công, lũy kế từ đầu năm 2021 đến ngày 31/8/2021, tỷ lệ giải ngân chung của vùng trung du miền núi Bắc Bộ đạt gần 42% so với kế hoạch giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Năm 2022, các tỉnh, thành phố trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ  đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gồm: Tốc độ tăng GRDP đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 59 - 60 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 68.802 tỷ đồng. Tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách nhà nước của các địa phương trong vùng kế hoạch đầu tư công là 59.019 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Phú Thọ, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 ước đạt 6,34%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 5.900 tỷ đồng, bằng 100% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 34.000 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/7/2021, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt trên 1.475 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt trên 1.122 tỷ đồng (bằng 66,1% so với kế hoạch và là 1 trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao so với cả nước).

Năm 2022, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Tốc dộ tăng trưởng GRDP từ 6,5 - 7,5%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.883 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5% trở lên.

Nguyễn Liên