Hội thảo khoa học đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 - 18/5/2023), ngày 17/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác triển khai có hiệu quả chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới”.

Quang cảnh hội thảo

Dự hội thảo có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Khoa học và công nghệ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung xây dựng những cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Quốc gia. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ cũng đã có những định hướng và chỉ đạo kịp thời để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Hội thảo “Đẩy mạnh hợp tác triển khai có hiệu quả chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh” là diễn đàn để các nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thảo luận về giải pháp thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trong đó, chú trọng đến một số vấn đề như: Giải pháp kết nối cung - cầu công nghệ, tìm kiếm công nghệ và chuyển giao công nghệ; đào tạo doanh nhân công nghệ và cán bộ quản trị đổi mới sáng tạo; đưa kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; hoạt động hỗ trợ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu cũng đã làm rõ những kết quả đạt được của hoạt động khoa học công nghệ ở các địa phương và ngành nghề khác nhau; đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, y tế, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển đô thị thông minh…

Khánh Trang