Hơn 200 cán bộ huyện Hạ Hòa tham dự tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và triển khai xây dựng chính quyền điện tử

PhuthoPortal - Ngày 25/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Hạ Hòa tổ chức tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và triển khai xây dựng chính quyền điện tử năm 2020 cho hơn 200 cán bộ cấp huyện, xã.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy phát biểu tại lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ngô Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa.

Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã Yên Luật chia sẻ tình huống khi tiếp xúc với báo chí

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy nhấn mạnh: Hiện nay kỹ năng tiếp xúc, làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí của một số cán bộ còn hạn chế. Chính vì vậy việc trang bị những kỹ năng phát ngôn báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông là rất cần thiết đối với đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở.

Giảng viên Ngô Huy Toàn - Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng (Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông) trao đổi tại lớp tập huấn

Cùng với đó, sau một năm triển khai xây dựng chính quyền điện tử, việc triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung ở cấp huyện và cấp xã chưa phát huy hết hiệu quả. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp huyện còn hạn chế.

Lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) hướng dẫn học viên cách sử dụng, khai thác hệ thống điều hành điện tử

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Trưởng phòng Thanh tra, Báo chí và Thông tin trên mạng (Bộ Thông tin và Truyền thông) truyền đạt chuyên đề: Kỹ năng và kinh nghiệm trong việc tiếp xúc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phương pháp trả lời phỏng vấn; rà soát, quản lý thông tin trên mạng xã hội; cách thức xử lý, giải quyết khủng hoảng truyền thông. Đồng thời thảo luận sôi nổi về các tình huống phổ biến hay xảy ra khi tiếp xúc với các cơ quan báo chí.

Các học viên thực hành thao tác phần mềm tại buổi tập huấn

Các học viên được lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) hướng dẫn về các nội dung: Công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng, khai thác các hệ thống điều hành điện tử; các biện pháp thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và được hướng dẫn thực hành các thao tác trên phần mềm ngay tại buổi tập huấn.

Thu Hương