Hơn 6.200 sự cố tấn công web tại Việt Nam được ghi nhận từ đầu năm 2019

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, tính từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm đã ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam, tăng hơn 104% so với cùng kỳ năm 2018.
Cụ thể, có 2.155 sự cố tấn công lừa đảo (Phishing); 3.824 trường hợp sự cố tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 240 sự cố website bị lây nhiễm mã độc (Malware). So với cùng kỳ năm 2018, các hình thức tấn công Phishing và Deface tăng hơn 109%, riêng với hình thức tấn công Malware giảm 26,57%. Bên cạnh đó, trung bình mỗi ngày có gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng máy tính ma (Botnet).
Đây là thông tin được công bố tại Diễn tập Quốc gia về ứng cứu sự cố năm 2019 được tổ chức ngày 31/7/2019, do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) chủ trì.
Năm nay, Chương trình Diễn tập được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu thuộc 3 khu vực gồm: miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh), với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật an toàn, ứng cứu sự cố mạng từ các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố và các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty; các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp ATTT trong và ngoài nước.
Tại Hà Nội, tới tham dự và phát biểu khai mạc Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Thành Hưng nhận định, công tác diễn tập xử lý các tình huống sự cố an toàn, an ninh mạng là một nội dung quan trọng. Năm 2019, Chương trình Diễn tập Quốc gia về ứng cứu sự cố được thiết kế, lồng ghép với diễn tập quốc tế APCERT 2019, nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của thành viên Mạng lưới ứng cứu quốc gia.
Để buổi Diễn tập được diễn ra hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tham gia phải tích cực, tập trung cùng phân tích, xử lý các tình huống, cách thức phối hợp, ứng cứu sự cố theo trường hợp giả định; Thực hành và vận dụng tốt các quy trình hiện hành của Việt Nam và tiêu chuẩn, quy định theo thông lệ quốc tế trong phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ xử lý ứng cứu sự cố.
Đặc biệt, sau buổi diễn tập, Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ tham gia thực hành phải tổng kết các kinh nghiệm thu được tại buổi Diễn tập, đề xuất và hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin về ứng cứu sự cố, đặc biệt là trong công tác xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách.
Với chủ đề “Xử lý rò rỉ thông tin và điều tra, xác định nguồn gốc tấn công”, chương trình Diễn tập tập trung vào giải quyết, xử lý sự cố liên quan đến nguy cơ mất an toàn thông tin từ email và các dịch vụ dễ bị tổn thương đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
Thông qua buổi Diễn tập, các cơ quan, tổ chức và đơn vị sẽ nâng cao tính sẵn sàng trong công tác liên lạc; phương án dự phòng trong quy trình ứng cứu sự cố; nâng cao năng lực ứng cứu sự cố và khả năng phối hợp giải quyết sự cố an ninh mạng xuyên quốc gia.
Nguồn: antoanthongtin.vn