Thứ bảy, 30/09/2023 19:17 Thứ bảy, 30/09/2023

Hướng dẫn tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 19/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Văn bản số 713/SGD&ĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023. Trong đó: Ngày 27/6 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023; ngày 28 và 29/6/2023 tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT; ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Thời gian làm bài thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh giáo dục thường xuyên thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Tỉnh Phú Thọ tổ chức một Hội đồng thi do SGD&ĐT Phú Thọ chủ trì với 39 điểm thi, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Phú Thọ. Học sinh thi tại các điểm trường hoặc liên trường. Hội đồng thi do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.

Lịch thi cụ thể như sau:

 

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt

đầu làm bài

27/6/2023

SÁNG

8 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

28/6/2023

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/6/2023

SÁNG

Bài thi

KHTN

Vật lí

50 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Hóa học

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 35

Sinh học

50 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

Bài thi

KHXH

Lịch sử

50 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Địa lí

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

30/6/2023

 

Dự phòng

 

 

 

Các đơn vị đăng ký dự thi nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2023; nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống phần mềm quản lý thi từ ngày 1/6/2023 đến ngày 6/6/2023.

Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT; đối sánh kết quả thi hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 15/7/2023. Công bố kết quả thi: 8h00 ngày 18/7/2023; xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2023.

Thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2023.

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 5/8/2023; xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 12/8/2023.

Lệ Thủy