Huyện Cẩm Khê họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án “Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C, tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái”

PhuthoPortal - Ngày 23/7/2021, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm huyện Cẩm Khê tổ chức cuộc họp nghe UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C, tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái” (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê).

Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp

Dự án “Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C, tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái” (Dự án) có tổng chiều dài 53,5km, qua địa bàn các huyện: Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa. Đoạn qua huyện Cẩm Khê có chiều dài khoảng 30km, đi qua 16 xã gồm: Đồng Lương, Điêu Lương, Yên Dưỡng, Văn Khúc, Chương Xá, Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình, Xương Thịnh, Cấp Dẫn, Tùng Khê, Văn Bán, Tam Sơn, Thụy Liễu, Ngô Xá và Tiên Lương.

Đến nay, UBND huyện đang phối hợp với chủ đầu tư và UBND các xã trong khu vực dự án xác định sơ bộ số hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải bố trí tái định cư; dự kiến quy hoạch xây dựng khu tái định cư, vị trí bãi đổ thải, vị trí lấy đất đắp nền công trình. Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã trong khu vực dự án thực hiện đo đạc, rà soát, quy chủ sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Khi chủ đầu tư bàn giao hồ sơ giải thửa thu hồi đất, UBND huyện sẽ chỉ đạo Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án của huyện phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã trong khu vực dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm huyện đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn 16 xã và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã có tuyến đường đi qua thường xuyên nắm bắt tình hình dân cư, tổ chức rà soát hồ sơ chặt chẽ ngay từ đầu; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh công khai từng hộ gia đình có tuyến đường đi qua để nhân dân cùng giám sát. Đồng thời xử lý nghiêm các hộ dân cố tình cơi nới, xây dựng trên diện tích phải giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện nhanh nhất có thể cho dự án thi công đúng tiến độ và đạt kế hoạch đề ra.

Thanh Thủy - Phùng Hạnh