Huyện Cẩm Khê, Thanh Ba thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

PhuthoPortal - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 21, 22/7/2021, lãnh đạo huyện Cẩm Khê, Thanh Ba tới thăm các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

Tại huyện Cẩm Khê: Ngày 22/7/2021, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tới thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hạ Thị Tĩnh ở xã Điêu Lương; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính ở xã Yên Dưỡng; ông Nguyễn Thanh Huệ - bệnh binh 81% ở xã Yên Dưỡng; ông Đỗ Quyết chiến - thương binh ¼ ở xã Chương Xá; ông Nguyễn Khắc Lượt - thương binh ¼ ở xã Chương Xá; bà Nguyễn Thị Khoa - vợ liệt sĩ ở xã Yên Tập.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Cù Xuân Ân tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính

Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh, công lao to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Cù Xuân Ân tặng quà bệnh binh 81% Nguyễn Thanh Huệ

Các đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Tại huyện Thanh Ba: Ngày 21/7/2021, lãnh đạo huyện Thanh Ba đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba Nguyễn Thị Thảo Nam tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Tại trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, đoàn đã bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm. Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đoàn cũng mong muốn các cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Trong dịp này, đoàn đã tặng quà cho tập thể Trung tâm và 2 đồng chí là thương binh nặng của huyện Thanh Ba đang điều dưỡng tại đây.

Vũ Hà - Hải Minh