Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5012/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 có chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”. Thời gian triển khai từ ngày 10/11đến ngày 10/12/2020.

Trong tháng hành động tập trung triển khai các nội dung: Ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động; triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác.

Mục đích của kế hoạch nhằm huy động sựtham gia của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành,đoàn thể,người cung cấp dịch vụvà toàn thểcộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS đểđạt được các mục tiêu 90-90-90,tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Đồng thời tăng cường các hoạt động dựphòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trịsớm HIV/AIDS, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tếcủa người nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụtoàn diện vềphòng, chống HIV/AIDS cho người dân; đặc biệt cho những người dễtổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ởvùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người.

Giảm kỳthịvà phân biệt đối xửvới người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sựhỗtrợcủa gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, sựtham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Tiếp tục mởrộng độbao phủcác dịch vụvà nâng cao chất lượng của các dịch vụdựphòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tếvà điều trịHIV/AIDS đếnmọi ngườidân.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT