Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

PhuthoPortal - Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2390/KH-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.