Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ truyền dẫn và phát sóng quảng bá tín hiệu kênh phát thanh của Đài PTTH Phú Thọ trên vệ tinh Vinasat-1”

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210854409 - 01

Số hiệu KHLCNT

20210801169

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ truyền dẫn và phát sóng quảng bá tín hiệu kênh phát thanh của Đài PTTH Phú Thọ trên vệ tinh Vinasat-1”

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Tên gói thầu

Thuê dịch vụ truyền dẫn và phát sóng quảng bá tín hiệu kênh phát thanh của Đài PTTH Phú Thọ trên vệ tinh Vinasat-1

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Thuê dịch vụ truyền dẫn và phát sóng quảng bá tín hiệu kênh phát thanh của Đài PTTH Phú Thọ trên vệ tinh Vinasat-1

Chi tiết nguồn vốn

Dự toán NSNN năm 2021

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 Tháng

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

20/08/2021 15:34

Đến ngày

06/09/2021 15:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ