Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

PhuthoPortal - Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3232/KH-UBND về phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% sản phẩm chè của các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP của tỉnh đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 sao trở lên được tư vấn, hướng dẫn rà soát điều kiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

Tăng thêm tối thiểu 5 doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

100% sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ có thể truy xuất được nguồn gốc, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy chế quản lý của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng.

5 nội dung triển khai thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá NHCN Chè Phú Thọ và các sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng NHCN Chè Phú Thọ; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ; đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở sữu trí tuệ liên quan đến NHCN Chè Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT