Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới

PhuthoPortal - Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh ban hành Kế hoạch số 1380/KH-UBND-MTTQ-ĐT về việc phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới.

Mục đích nhằm tạo sự thống nhất phối hợp, nâng cao vai trò, trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; xác định công tác GPMB và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương.

Danh mục 18 dự án trọng điểm năm 2022:

I. Các dán đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (04 dự án):

(1) Khu công nghiệp Phú Hà; (2) Khu công nghiệp Cẩm Khê: Giao UBND huyện Cẩm Khê, UBND thị xã Phú Thọ phải xây dựng xong các khu TĐT trước 30/10/2022; chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch BT, GPMB, cam kết bàn giao trước 30/11/2022. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước 31/12/2023.

(3) Khu công nghiệp Tam Nông; (4) Khu công nghiệp Hạ Hòa: Giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành có liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, BQL KCN tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT lập Báo cáo thẩm định (trong tháng 4/2022) trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; phấn đấu khởi động dự án tháng 6/2022.

II. Các dán Khu đô thị (07 dự án):

(5) Đối với KĐT Thanh Minh: Giao sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi đất lúa, trình TTCP phê duyệt trong tháng 3/2022 và khởi công dán tháng 6/2022.

(6) Đối với Khu đô thị mới Nam Minh Phương: Giao UBND thành phố Việt Trì xác định rõ các nội dung công việc cụ thể; phấn đấu giao đất đợt 1 tháng 4/2022; khởi động dự án trong tháng 5/2022.

(7) Đối với khu đô thị Đông Nam: Giao UBND thành phố Việt Trì xác định rõ tiến độ; phấn đấu giao đất đợt 1 tháng 6/2022; khởi động dự án tháng 8/2022.

(8) Đối với Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, Việt Trì- Giao UBND thành phố Việt Trì rà soát, vận động 10 hộ dân có đất ở, đất vườn để kiểm điểm, bố trí tái định cư; hỗ trợ các hộ gia đình có mồ mả di chuyển trong năm 2022.

(9) Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại tổng hợp cao cấp Việt Trì: quy mô 19.793,9 m2; tổng vốn đầu tư 1.811 tỷ đồng; Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện công tác GPMB để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, điều 118 Luật Đất đai 2013 (đã GPMB được 9.845 m2). Giao UBND thành phố Việt Trì thực hiện công tác GPMB trước 30/9/2022; sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành hoàn thiện các thủ tục đấu giá đất trước 31/10/2022; khởi công dán trong năm 2022.

(10) Dán Khu chung cư Hoà Phong và khu phố chợ phường Gia Cẩm: quy mô 20.287 m2; tổng vốn đầu tư dự kiến 932 tỷ đồng. Dự án đang được UBND thành phố Việt Trì lập quy hoạch chi tiết 1/500. Giao UBND thành phố Việt Trì lập và trình phê duyệt phương án quy hoạch 1/500 (thời gian hoàn thành trước 30/5/2022); lập dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2022; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 10/2022.

(11) Dán Khu nhà ở sinh thái khoáng nóng tại xã Sơn Thủy và xã Bảo Yên, huyện Thanh Thuỷ: Diện tích: 186,9ha; Quy mô dân số: khoảng 14.000 người; tổng vốn đầu tư: 2.095 tỷ đồng. Dự án đang thực hiện các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Giao UBND huyện Thanh Thủy hoàn thiện hồ sơ đề xuất CTĐT trình thẩm định phê duyệt trước ngày 30/4/2022. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xong trước ngày 30/6/2022; Triển khai công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11/2022; Khởi công xây dựng công trình tháng 12/2022.

III. Các dán du lịch, nghỉ dưỡng (05 dự án):

(12) Khu dịch vụ, đô thị văn hoá-thể thao và sân Golf Ao Châu: Giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo yêu cầu (văn bản giải trình) để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện Hạ Hòa chủ động quy hoạch, lập dự án TĐC, đảm bảo phấn đấu khởi công trong năm 2022.

(13) KĐT sinh thái và thể thao Việt Trì (phân khu A,B,C): Giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư (hoàn thành trong tháng 4/2022; lựa chọn NĐT trước 30/6/2022). UBND thành phố Việt Trì chủ động quy hoạch, lập dự án TĐC; khởi động dự án tháng 10/ 2022.

(14) KĐT sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông (271ha): Giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư (tháng 6/2022; lựa chọn NĐT trước 30/8/2022. UBND huyện Tam Nông chủ động quy hoạch, lập dự án TĐC; khởi động dự án tháng 12/2022.

(15) Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn hoá, sinh thái xã Hiền Lương, Hạ Hoà: Giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư và chấp thuận NĐT trong tháng 6/2022; UBND huyện Hạ Hòa chủ động quy hoạch, lập các dán 5 khu TĐC; khởi động dự án tháng 8/2022.

IV. Các dự án đầu tư công (3 dự án).

(16) Dán đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái:

- Giao UBND các huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Yên lập xây dựng phương án BT, GPMB chi tiết, xác đinh rõ yêu cầu, thời gian (kể cả xây dựng các khu TĐC), bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, cụ thể:

+ Huyện Tam Nông bàn giao còn 2,86 km (trùng với dự án KĐT sinh thái của tập đoàn T&T); xong trong tháng 5/2022;

+ Huyện Cẩm Khê bàn giao 21,52 km (xong trong tháng 6/2022);

+ Huyện Hạ Hòa bàn giao 5,9 km (xong trong tháng 5/2022).

- Giao sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, phương án tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch 2022, hoàn ứng vốn tạm ứng trước 31/12/2022.

(17) Đối với dự án đường Âu Cơ:

- Giao UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Phù Ninh lập phương án BT, GPMB chi tiết, xác đinh rõ yêu cầu, thời gian (kể cả xây dựng các khu TĐC), bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, cụ thể: thành phố Việt Trì (đã bàn giao 3/6 km, cần bàn giao 3/6 km còn lại trong tháng 5/2022; huyện Phù Ninh đã GPMB khoảng 6/23 km, cần bàn giao 17km/23km còn lại trong tháng 7/2022).

- Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, phương án tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch 2022, hoàn ứng vốn tạm ứng trước 31/12/2022.

- Giao sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, KBNN theo dõi, thực hiện việc tạm ứng, thanh toán theo quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ; đề xuất việc bố trí từ ngân sách địa phương để bố trí, đảm bảo kịp thời, thông tuyến.

(18) Đối với dự án Nhà văn hoá nghệ thuật tỉnh Phú Thọ: Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng mức đầu tư 399,6 tỷ đồng. Khởi công ngày 10/4/2022. Giao Sở Văn hoá thể thao và du lịch hoàn thành các thủ tục và triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT