Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 1/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4366/KH-UBND về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, khống chế bệnh dại trên động vật, tiến tới loại trừ bệnh dại trên người.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ chó, mèo được tiêm vc-xin dại tại xã, phường, thị trấn đạt trên 75% tổng đàn; giám sát, điều tra, xử lý 100% ca bệnh dại phát hiện ở người và động vật. Đến cuối năm 2025, 100% số xã, phường, thị trấn lập được danh sách hộ nuôi chó; 100% người phát hiện phơi nhiễm được tư vấn, điều trị dự phòng; giảm 50% số ca tử vong so với giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp: Công tác thông tin, tuyên truyền; giám sát bệnh dại; tiêm phòng vc-xin dại cho đàn chó, mèo; quản lý chó nuôi; nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng, chống bệnh dại; điều tra, xử lý ổ dịch; kiểm soát vận chuyển chó.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT