Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020

PhuthoPortal - Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3251/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm