Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 5/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3036/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) so với bình quân chung của cả tỉnh; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện đời sống nhân dân; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định, an ninh quốc phòng.

Mục tiêu cụ thể:

- Thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020;

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 2%/năm; phấn đấu trên 54% số xã và 50% thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn;

- 100% xã vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê tông hóa; trên 80% thôn, bản vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa;

- 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố;

- 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác;

- 96,8% số hộ dân đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

- 100% số hộ dân đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh;

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS;

- Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 100%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 99,2%, học trung học cơ sở trên 98,5%, học trung học phổ thông trên 72%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 99,4%;

- 100% người DTTS tham gia bảo hiểm y tế. Trên 98% phụ nữ có thai được khám định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%;

- 55% lao động trong độ tuổi là người DTTS, người kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được đào tạo nghề;

- 100% thôn có điểm sinh hoạt cộng đồng phù hợp; 70% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN thuộc 05 huyện (Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Thủy), trong đó ưu tiên địa bàn xã, thôn ĐBKKChương trình 229.

Đối tượng:

- 05 huyện với 58 xã vùng DTTS&MN (27 xã thuộc khu vực I; 5 xã thuộc khu vực II, 26 xã thuộc khu vực III) và 70 thôn ĐBKK ngoài xã khu vực III; trong đó ưu tiên địa bàn xã, thôn ĐBKKChương trình 229;

- Xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn ĐBKK;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, thôn ĐBKK.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025 (Nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang