Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2242/KH-UBND về việc thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021.

Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Kế hoạch gồm:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tập trung tuyên truyền những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy, nhất là cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên… bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

2. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để có kế hoạch đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa các đối tượng, đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác bắt giữ, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy và các vi phạm có liên quan, trong đó chú ý các hoạt động quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy trên mạng xã hội hoặc lợi dụng các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch để phạm tội về ma túy.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy.

3. Làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai; quan tâm giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho số người sau cai nghiện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị thay thế bằng Methadone, nhất là triển khai Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

4. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.

5. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT