Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1105/KH-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đối với các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu. Trong đó, đối với cây chè có trên 90% diện tích áp dụng IPM vào sản xuất; 70% thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học được sử dụng; 70% diện tích được sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh; tăng hiệu quả sản xuất trên 15%.

Đối với cây bưởi, có trên 90% diện tích được áp dụng IPM vào sản xuất; có 60% lượng thuốc BVTV sinh học được sử dụng; trên 85% diện tích trồng bưởi được sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, tăng hiệu quả sản xuất trên 10%.

Đối với cây rau, có 90% diện tích áp dụng IPM vào sản xuất; có 70% lượng thuốc BVTV sinh học được sử dụng; trên 80% diện tích sản xuất rau được sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh, tăng hiệu quả sản xuất trên 10%.

Đối với cây lúa, có 85% diện tích áp dụng IPM vào sản xuất, giảm 20% lượng thuốc BVTV hóa học sử dụng, có 60% diện tích được sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hiệu quả sản xuất tăng 10%.

Đối với cây chuối, có 80% diện tích áp dụng IPM vào sản xuất, giảm 30% lượng thuốc BVTV hóa học sử dụng, trên 60% diện tích được sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh, hiệu quả sản xuất tăng 10%.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT