Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 5103/KH-UBND về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị (thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai) chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công đạt chất lượng và thời gian quy định, bảo đảm đến hết ngày 31/12/2021 hoàn thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ của Chính phủ.

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tuyên truyền kịp thời những lợi ích của việc áp dụng HĐĐT và các nội dung mới về HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Công bố đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện HĐĐT để hỗ trợ xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm báo chế độ báo cáo định kì hằng tháng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT