Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh, năm 2021-2022

PhuthoPortal - Ngày 5/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5149/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh, năm 2021-2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm