Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 của tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1053/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Mục tiêu nhằm tăng cường thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực về an toàn thực phẩm (ATTP); truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn;  đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP nông lâm thủy sản; kiểm tra, giám sát về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời giải quyết các sự cố mất ATTP, củng cố niềm tin của người dân, giúp phát triển thị trường trong nước, xuất khẩu.

Thời gian triển khai từ ngày 15/4 đến 15/5/2022 trên phạm vi toàn tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang