Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 1/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4382/KH-UBND về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2020.

Mục đích nhằm đảm bảo vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh tồn tại trong môi trường, giảm nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi và nguy cơ lây lan dịch bệnh sang người; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng bệnh, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi.

Đối tượng, phạm vi phun khử trùng tiêu độc: Khu vực chăn nuôi tại các hộ gia đình và các chợ trên địa bàn 225 xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thành, thị; đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm tự thực hiện thường xuyên theo quy trình kỹ thuật.

Loại hóa chất sử dụng: Vôi bột và các loại hóa chất có chứa hoạt chất được dùng phổ biến như Benzalkonium chloride, glutaraldehyde, formaldehyde, Iodine,...

Tần suất thực hiện: Triển khai khử trùng đồng loạt 02 lần/đợt; đồng thời các hộ chăn nuôi chủ động khử trùng chuồng trại định kỳ, thường xuyên bằng vôi bột.

Cách thức thực hiện: Đối với các hộ chăn nuôi: UBND cấp xã thành lập các tổ phun hóa chất khử trùng tại các hộ chăn nuôi.

Đối với các chợ: Ban quản lý các chợ thực hiện phun hóa chất khử trùng sau mỗi buổi chợ.

Đối với chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm: Chủ cơ sở tự thực hiện khử trùng thường xuyên theo quy trình kỹ thuật.

Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 20/10 - 20/11/2020.

Số hóa chất sử dụng để triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường dự kiến 16.600 lít. Trong đó: 15.675 lít cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; 925 lít cho các chợ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT