Kế hoạch trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1466/KH-UBND về việc trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch trồng trên 10 triệu cây trong thời gian 5 năm (từ 2021 - 2025), trong đó năm 2021 trồng 1,5 triệu cây xanh; từ năm 2022 - 2025 mỗi năm trồng 1,9 - 2,4 triệu cây xanh.

Trồng các loài cây thân gỗ, cây lâu năm, cây đa mục tiêu, ưu tiên các loài cây bản địa, gồm:

Cây xanh đô thị: Trồng trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà và các công trình công cộng khác...

Cây xanh nông thôn: Trồng trên đất vườn nhà, hành lang giao thông, ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng và các công trình công cộng khác; kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp và các mảnh đất nhỏ phân tán; các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đất bị suy thoái, sa mạc hóa, bãi thải khai thác khoáng sản và đất chưa sử dụng khác…

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT