Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023

PhuthoPortal - Ngày 11/1/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023.

Đối với tuyển sinh lớp 6 THCS (không kể các trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở (PTDTNT - THCS) được thực hiện theo phương thức xét tuyển, hoàn thành xong trước ngày 31/7/2022.

Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu được giao có thể tuyển sinh theo phương án: Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Khuyến khích các huyện, thị, thành triển khai thí điểm mở các lớp tự chủ chất lượng cao để tuyển sinh.

Địa bàn, chỉ tiêu tuyển sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) căn cứ vào tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện thực tế tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh và quy định địa bàn tuyển sinh cho từng trường THCS; đảm bảo tối đa số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ vào học lớp 6 THCS theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

Tuyển sinh lớp 6 THCS các trường PTDTNT - THCS theo phương thức xét tuyển. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh giao, UBND huyện quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị cấp xã và các thôn, xóm, khu cho trường PTDTNT - THCS.

Địa bàn tuyển sinh: Trường PTDTNT - THCS mang tên huyện nào thì tuyển sinh học sinh ở huyện đó. Học sinh không trúng tuyển vào trường PTDTNT - THCS, được đăng ký dự tuyển vào một trường THCS của huyện đó.

Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển: Đối với Trường PTDTNT - THCS và THPT Yên Lập do Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện. Đối với các Trường PTDTNT - THCS các huyện: Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn do các Phòng GD&ĐT xây dựng trong kế hoạch tuyển sinh, trình UBND huyện phê duyệt để làm căn cứ chỉ đạo thực hiện.

Thời gian tuyển sinh: Công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT - THCS hoàn thành trước khi tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS còn lại trên địa bàn.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2022 của UBND tỉnh. Sở GD&ĐT quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhà trường, điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và quy hoạch phát triển mạng lưới, loại hình trường lớp của tỉnh; đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh không vượt quá 54% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 của tỉnh; chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì không vượt quá 28% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 của thành phố.

Năm học 2022 - 2023 tiếp tục triển khai thí điểm các lớp tự chủ chất lượng cao. Cụ thể như sau: Trường THPT Chuyên Hùng Vương tuyển 4 lớp 10 tự chủ chất lượng cao (không tuyển lớp không chuyên). Các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì (Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì, Kỹ thuật Việt Trì) tuyển 2 lớp 10 tự chủ chất lượng cao.

Mỗi huyện, thị (trừ huyện Tân Sơn) chọn 1 trường THPT ở trung tâm, vùng có điều kiện thuận lợi tuyển 1 lớp 10 tự chủ chất lượng cao.

Phương thức tuyển sinh: Đối với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT - THCS&THPT Yên Lập và các trường THPT công lập thực hiện tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

Đối với các trường tư thục tuyển sinh theo một trong các phương thức sau: Thi tuyển như đối với các trường công lập; xét tuyển (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT); phương thức tuyển sinh riêng của trường.

Môn thi (đối với các trường tổ chức thi tuyển): Thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập và Trường THPT Chuyên Hùng Vương thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương thi thêm môn thứ 4 (môn chuyên), thời gian làm bài 150 phút.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Huyền Trang