Kéo dài thời hạn quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 4 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 4 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, kéo dài thời hạn Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Bổ sung 4 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, bao gồm:

Cụm công nghiệp Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, quy mô 75 ha, vị trí trên địa bàn xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

Cụm công nghiệp Quảng Yên, huyện Thanh Ba, quy mô 69,42 ha, vị trí trên địa xã Quảng Yên và xã Đại An, huyện Thanh Ba.

Cụm công nghiệp Nam Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, quy mô 69 ha, vị trí trên địa bàn xã Vân Đồn và xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng.

Cụm công nghiệp Tam Nông, huyện Tam Nông, quy mô 75 ha, trên địa bàn xã Vạn Xuân và xã Lam Sơn, huyện Tam Nông.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang