Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 8/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm