Kết quả đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ

PhuthoPortal - Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ. Căn cứ kết quả đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ ngày 11/5/2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Thông báo kết quả đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 209.753 cổ phần.

2. Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.

3. Giá khởi điểm: 12.848đồng/cổ phần.

4. Tổng số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà đầu tư.

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 289.753 cổ phần.

6. Tổng số nhà đầu tư đặt giá: 02 Nhà đầu tư.

7. Giá đặt mua cao nhất: 12.849đồng/cổ phần.

8. Giá trúng cao nhất: 12.849đồng/cổ phần.

9. Giá trúng thấp nhất: 12.849đồng/cổ phần.

10. Giá trúng bình quân: 12.849đồng/cổ phần.

11.  Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 Nhà đầu tư.

12. Số lượng nhà đầu tư không trúng đấu giá: 01 Nhà đầu tư.

13. Tổng khối lượng cổ phần bán được: 209.753 cổ phần.

14. Khối lượng cổ phần còn lại: 00.

15. Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.695.116.297đồng.

16. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Từ ngày 12/5/2021 đến chậm nhất 16h ngày 18/5/2021.

17. Thời gian nhận lại tiền đặt cọc: Từ 14h00 ngày 12/5/2021 đến chậm nhất 16h00 ngày 18/5/2021.