Khách sạn đủ tiêu chuẩn

* Khách sạn Thủy Tiên

Địa chỉ: Khu 2- xã Vân Phú- TP.Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.210656

* Khách sạn Tuấn Hải

Địa chỉ: Khu 8- xã Phú Lộc- TX.Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.865021

* Khách sạn Hoa Nam

Địa chỉ: SN 64- phường Bạch Hạc- TP.Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.861333

* Khách sạn Lưu Thủy

Địa chỉ: SN 114- phố Phú An- P.Phong Châu-TX.Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 820384

* Khách sạn Hương Rừng

Địa chỉ: SN 8- phố Phú An- P.Phong Châu-TX.Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 820009

* Khách sạn Sông Vàng

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn- huyện Thanh Sơn- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 873378

* Khách sạn Hải Nam

Địa chỉ: Khu Cầu 19/5- xã Thục Luyện- huyện Thanh Sơn- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 611117

* Khách sạn Vạn Xuân

Địa chỉ: Khu 12- xã Cổ Tiết- huyện Tam Nông- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 794034