Khai mạc Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

PhuthoPortal - Ngày 16/6/2021, tại Trường Đại học Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Theo kế hoạch, công tác chấm thi được triển khai từ ngày 14 - 23/6/2022 và phấn đấu hoàn thành thủ tục nhập điểm, ghép điểm trong ngày 23/6/2022. Dự kiến ngày 25/6/2022 sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt đến các giám khảo chấm thi một số lưu ý trong quá trình chấm thi

Tại buổi khai mạc, Hội đồng chấm thi tuyển sinh đã quán triệt đến toàn thể 350 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi một số nội dung như: Hướng dẫn học tập nội quy, quy định và nghiệp vụ chấm thi; thống nhất quy trình làm việc của Thanh tra chấm thi; công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian chấm thi…

Các giám khảo được quán triệt những nội dung về quy chế, quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Để có kết quả chấm thi chính xác, khách quan, trung thực, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt đến các giám khảo chấm thi những quy định, quy trình dọc phách, ghép phách, chấm điểm, lên điểm…Trong đó đặc biệt lưu ý các giám khảo nghiên cứu kỹ quy chế, thống nhất hướng dẫn, quy trình chấm, chú ý những nội dung có tính mở, những bài làm sáng tạo, nhiều cách giải; bên cạnh đó, cần làm tốt công tác bảo quản bài thi, hồ sơ chấm thi theo quy định… đảm bảo chính xác không để xảy ra sai sót.

Ngay sau buổi khai mạc, các bộ phận thuộc Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 đã triển khai các nội dung theo kế hoạch được phân công. Trong suốt quá trình chấm thi có sự giám sátchặt chẽ của lực lượng thanh tra và các lực lượngchức năng theo quy định.

Huyền Trang