Khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao

PhuthoPortal - Ngày 7/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3477/UBND-KGVX về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ của huyện Cẩm Khê cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động

Văn bản nêu rõ: Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại một số tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 3/8/2020, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ tại văn bản số 2363-CV/TU ngày 29/7/2020, để tăng cường bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Quản lý chặt chẽ các trường hợp trở về từ các địa phương đã có dịch:

UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với các ngành Y tế, Công an khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly y tế theo qui định.

Khởi động, kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch tại các cấp huyện, xã; tăng cường năng lực, thành lập các tổ, đội giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe các trường hợp đi về từ vùng dịch; giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch để bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, khẩn trương lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm ngay đối với những trường hợp có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh để kịp thời phát hiện, xử lý khoanh vùng, tránh lây lan ra cộng đồng.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh:

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như khai báo y tế, cài đặt ứng dụng phát hiện, truy vết dịch Bluezone; đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,…

Khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh khi không thực sự cần thiết, đặc biệt là đến những địa phương, những vùng đang có dịch; trường hợp cần thiết phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị không tổ chức đi thăm quan du lịch, học tập kinh nghiệm,… ngoài địa bàn tỉnh tại thời điểm hiện nay. Trong trường hợp cần thiết hoặc được mời tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, phòng dịch.

3. Chủ động, chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và phương án ứng phó để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh:

Sở Y tế thường xuyên cập nhật thông tin, bám sát tình hình, các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia để kịp thời, chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả; Khẩn trương rà soát lại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn, dự báo nhu cầu xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, phương án để có thể xét nghiệm trên diện rộng với các trường hợp nghi ngờ nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn dịch kịp thời.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế tập trung nguồn lực (bao gồm cả phần kinh phí còn lại thuộc dự toán ngân sách đã giao năm 2020) để thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh.

UBND các huyện, thành, thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chủ động cập nhật kế hoạch phòng, chống dịch đã ban hành để bảo đảm phù hợp với tình hình, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng vận hành các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh theo tình hình diễn biến dịch; nghiên cứu, đề xuất phương án thiết lập và vận hành bổ sung 1 cơ sở cách ly tập trung với quy mô tối đa 500 người để kích hoạt trong trường hợp số người cần cách ly tập trung vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở cách ly tập trung hiện tại của tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT năm 2020 tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan liên quan bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng quy định đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp giám sát thực hiện nghiêm túc việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, nơi cư trú đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp, bố trí kinh phí từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

BBT