Khen thưởng 27 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 19/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH giai đoạn 2015 - 2020. 27 cá nhân và tập thể đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và Giấy khen của Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cho các tập thể tiêu biểu

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Khối thi đua Văn hóa - Xã hội.

Giai đoạn 2015 - 2020, các cuộc vận động, các phong trào thi đua diễn ra trong toàn ngành LĐTB&XH đã tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, vì mục tiêu: An sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tri ân người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cho 5 cá nhân tiêu biểu

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn tiêu biểu trong 5 năm qua như: Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; thi đua thực hiện chương trình cải cách hành chính; thi đua thực hiện cải tiến lề lối, tác phong làm việc; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tặng Giấy khen của Giám đốc Sở LĐTB&XH cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, toàn ngành đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trên các lĩnh vực. Các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Toàn tỉnh hiện đang quản lý và thực hiện chính sách đối với 256.136 người có công và thân nhân người có công. Giai đoạn 2015 - 2019 đã tiếp nhận, thẩm định hơn 48.430 hồ sơ người có công. Hằng năm, 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chính sách người có công, 99,8% hộ chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội.

Toàn ngành đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế vươn lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước giảm còn 4,46%. Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm có bước chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, đã tuyển sinh vào đào tạo được 138.979 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 66,5%. Hoạt động kết nối cung – cầu lao động và đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường lao động được tăng cường. Trong 5 năm đã tạo việc làm tăng thêm cho 78.918 lao động, xuất khẩu lao động cho 14.062 người. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành liên quan.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, ngành LĐTB&XH đã đạt được nhiều thành tích và được các cấp ghi nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 25 lượt tập thể, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân, Bằng khen cho 22 lượt tập thể và 33 lượt cá nhân.

Đã có 41 lượt tập thể và 84 lượt cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, 83 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp LĐTB&XH”

Nhân dịp này, ngành LĐTB&XH đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn ngành.

Thu Hương