Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 12/1, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Lãnh đạo các cơ quan trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và 16 cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh và đồng chí Hồ Thị Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả mà Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã đạt được trong năm 2020.

Các đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan trong Khối nắm bắt kịp thời các văn bản, hướng dẫn mới của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng để đăng ký lộ trình thi đua khen thưởng phù hợp, hiệu quả; quan tâm theo dõi sát sao các phong trào thi đua của ngành và của Khối để đạt được hình thức khen thưởng cao hơn.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 16 đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên, tổ chức nhiều đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành. Các cơ quan đã tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và các đoàn thể vững mạnh. 100% cơ quan trong Khối đảm bảo hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối chú trọng thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân. Hoạt động của Khối được duy trì, thực hiện đúng quy chế, thực hiện việc ký kết giao ước thi đua và tổ chức các nội dung thi đua đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị

Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và hình thức tổ chức gắn với tình hình thực tiễn của Khối, tạo động lực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2020, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã vận động được trên 900 triệu đồng để hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trong tỉnh.

Năm 2021, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội phấn đấu 100% các đơn vị trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; đề cao vai trò người đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của các đơn vị trong Khối.

Lãnh đạo Sở Y tế - Trưởng Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2020 bàn giao Trưởng Khối năm 2021 cho lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Tại hội nghị, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất bàn giao Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2021 cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh; đồng thời phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021.

Ngọc Kiên