Khung thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

PhuthoPortal - Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3763/KH-UBND về khung thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học nhằm tạo sự thống nhất, kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Theo đó, các cấp học (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2020. Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2020.

Đối với cấp các cấp học (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; bắt đầu học kỳ II vào ngày 18/01/2021, kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

Căn cứ Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và hướng dẫn các đơn vị bố trí dạy học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Chủ động phối hợp ngành y tế và các cơ quan liên quan tiến hành vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới. Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng thật gọn nhẹ, rút ngắn thời gian, nhưng đảm bảo ý nghĩa ngày khai trường. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn bán trú và đảm bảo an toàn phòng dịch, như: đeo khẩu trang, khử khuẩn trường lớp, khai báo y tế, đo thân nhiệt hàng ngày, giữ khoảng cách an toàn…, trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chi tiết tài liệu đính kèm

BBT