Kiểm tra kết quả thực hiện kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện Phù Ninh

PhuthoPortal - Ngày 28/6/2022, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Phù Ninh về việc kiểm tra, rà soát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh, kết luận kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với huyện Phù Ninh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Từ năm 2018 đến năm 2021, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành 90 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán tại 234 đơn vị, tổ chức và 28 đảng viên của huyện Phù Ninh. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy, BTV Huyện ủy Phù Ninh đã nghiêm túc tiếp thu, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Đến nay cơ bản những tồn tại, kiến nghị nêu trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp đã được khắc phục, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng có hệ thống chính trị…

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy Phù Ninh phát biểu làm rõ một số nội dung thành viên đoàn công tác yêu cầu

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo thống nhất chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, các ngành để tránh chồng chéo về thời gian, đối tượng. Trong 3 năm (2018 - 2021), BTV Huyện ủy đã tổ chức 14 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức 43 cuộc kiểm tra và 13 cuộc giám sát; UBND huyện thực hiện 15 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 101 đơn vị và 2 cuộc kiểm tra, tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các lĩnh vực: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, nông lâm nghiệp, thủy sản; quản lý sử dụng các nguồn thu, các loại quỹ; công tác cán bộ; các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức trách nhiệm vụ… Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lí, chỉ đạo điều hành, tăng cường các biện pháp phòng ngừa sai phạm trong quản lí nhà nước trên các lĩnh vực; đồng thời xử lí nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Phù Ninh báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên ghi nhận công tác chuẩn bị nghiêm túc các báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn công tác của huyện Phù Ninh. Đồng chí khẳng định thông qua công tác rà soát nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm; xác định được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, qua đó đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy Phù Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện được rà soát phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn rà soát trong quá trình rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra. Các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần, trách nhiệm, công tâm, khách quan, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra cần chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc… Từ đó, giúp huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện cần quán triệt sâu sắc hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch tự rà soát các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm. Ngay trong chính từng cơ quan, đơn vị phải tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị tồn đọng để có biện pháp xử lý, khắc phục nhằm hoàn thành sớm nhất việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Cùng với đó, huyện cần quan tâm hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cưỡng chế, thu hồi đất… đảm bảo phát triển ổn định. Các cơ quan trong khối Nội chính làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, không để bị động, đột xuất, bất ngờ…

Theo kế hoạch, sau khi làm việc với BTV Huyện ủy, đoàn sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện Phù Ninh trong thời gian từ ngày 28 - 30/6/2022.

Đinh Vũ