Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Lâm Thao

PhuthoPortal - Ngày 19/11, đoàn công tác Tiểu ban 1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Phú Thọ (BCĐ) do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Đoàn kiểm tra tại Bộ phận một cửa thị trấn Lâm Thao

Cùng đi có đại diên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số cơ quan, địa phương của tỉnh.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, trong năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao luôn được sự quan tâm kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được thường xuyên. Từ đó các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa và đưa vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao ý thức của người dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn được công khai minh bạch, các hoạt động của nhà nước đều được bàn bạc và thống nhất thực hiện thông qua các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với nhân dân luôn được các địa phương triển khai đảm bảo theo đúng quy định; công tác tiếp dân, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc và nề nếp; cán bộ, lãnh đạo tiếp dân, luôn lắng nghe, tiếp thu, giải thích và giải quyết ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhất là việc tranh chấp đất đai, giải tỏa, đề bù…; toàn bộ hồ sơ, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được lưu trữ khoa học đảm bảo quy định.

Đoàn làm việc với BCĐ thực hiện quy chế dân chủ huyện Lâm Thao

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải, ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Đồng chí yêu cầu: BCĐ thực hiện quy chế dân chủ từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh 34 để nâng cao nhận thức của người dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình; hằng năm kiện toàn BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cho phù hợp; công khai các khoản thu, chi, đặc biệt là các khoản thu trong trường học; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tăng cường trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí tiếp thu các ý kiến của BCĐ huyện và các xã, thị trấn để tổng hợp, báo cáo trong thời gian tới.

Hồng Vân