Kiểm tra triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2020 - 2022 tại huyện Thanh Sơn

PhuthoPortal - Sáng ngày 21/9/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận số 61 và Quyết định số 673 tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam (Kết luận số 61); Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2020 - 2022 (Quyết định số 673) tại huyện Thanh Sơn.

Đoàn kiểm tra đến thăm mô hình trang trại tổng hợp của bà Đinh Thị Thạo ở khu 11, Đồng Chỏm, xã Tất Thắng

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và biểu dương huyện Thanh Sơn đã lãnh, chỉ đạo, đưa Kết luận số 61 và Quyết định số 673 vào thực tế hiệu quả. Huyện đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Thanh Sơn

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện Thanh Sơn cần nhìn nhận đánh giá chung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện với các mục tiêu cụ thể, coi đó là nhiệm vụ chung để chỉ đạo. Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị nhất là phát triển cây ăn quả như bưởi, chuối phấn vàng; đồng thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh để xây dựng các sản phẩm OCOP có thế mạnh của địa phương.

Đồng chí Đặng Quang Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn báo cáo việc thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đề nghị: Hội Nông dân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu việc làm, phát triển các ngành nghề; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, sản xuất theo chuỗi giá trị đem lại thu nhập bền vững cho nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh -  TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong giai đoạn 2020 - 2022, việc thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673 đã được huyện Thanh Sơn triển khai đạt hiệu quả rõ rệt. Nội dung của Kết luận số 61 và Quyết định số 673 là cơ sở để Hội Nông dân huyện phối hợp với các cấp ủy, chính quyền thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nông dân đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, đến nay Hội Nông dân quản lý trên 140 tỉ đồng thông qua 107 tổ tiết kiệm vay vốn với 3.550 hộ vay; xây dựng 61 mô hình kinh tế tập thể với 8 chi hội nghề nghiệp, 21 tổ hội nghề nghiệp, 26 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác. Vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hằng năm vận động hơn 15.500 hội viên đăng ký đạt gia đình văn hoá.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định sẽ phối hợp với huyện Thanh Sơn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam đã được Hội Nông dân huyện triển khai hiệu quả như: Tổ chức đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn; tham gia xây dựng, phản biện và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Trước đó, đoàn đã đi thăm một số mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của huyện Thanh Sơn.

Nguyễn Liên