Kiểm tra triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2020 - 2022 tại huyện Tam Nông

PhuthoPortal - Ngày 22/9/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673 tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam (Kết luận số 61); Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2020 - 2022 (Quyết định số 673) tại huyện Tam Nông.

Đoàn kiểm tra đến thăm mô hình trang trại nông nghiệp sinh thái Mai Hiền tại thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông)

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Tam Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện Tam Nông trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận 61, Quyết định 673 tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Tam Nông

Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền huyện Tam Nông tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các xã, thị trấn nhằm cụ thể hóa Kết luận 61 và Quyết định 673 để thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Định hướng nông dân trong việc tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đồng thời, đổi mới phương thức đào tạo nghề cho nông dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với chương trình OCOP, nhất là việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Lồng ghép, bố trí các nguồn vốn để tạo điều kiện cho nông dân trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Vương Đức Thủy - TUV, Bí thư Huyện ủy Tam Nông báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Huyện Tam Nông cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối, ứng dụng phần mềm truy xuất trong tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh

Giai đoạn 2020 - 2022, huyện Tam Nông đã chỉ đạo Hội Nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vận động nhân dân dồn đổi, tích tụ ruộng đất, thành lập hợp tác xã, các tổ hợp tác, xây dựng vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất. Huyện đã xây dựng được 3 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao và nhiều sản phẩm đang tiếp tục được thẩm định.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh -  TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được đẩy mạnh, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả và đang được nhân rộng như: Nuôi cá nước ngọt kết hợp với trồng lúa ở thị trấn Hưng Hóa; nuôi lợn nái, nuôi lợn thịt ở xã Vạn Xuân; nuôi gà đồi tại xã Lam Sơn; nuôi bò sinh sản tại xã Bắc Sơn… Trong 2 năm, các cấp Hội Nông dân huyện Tam Nông đã thành lập được 2 chi hội nông dân nghề nghiệp, 3 tổ hội nghề nghiệp, 12 tổ hợp tác, 7 hợp tác xã; quản 68 sổ tiết kiệm vay vốn, cho trên 2.202 lượt hộ vay. Ngoài ra, với 762 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho 102 hộ vay để triển khai thực hiện 11 mô hình sản xuất. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn kiểm tra thăm mô hình trồng chuối xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Nông, xã Dân Quyền

Trước đó, đoàn kiểm tra đã thăm một số mô hình kinh tế nông nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Nông. 

Liên Linh