Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII: Nhiều ý kiến đóng góp giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Mười, sáng ngày 9/7, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận tại hội trường

Thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Chí Thành - Tổ đại biểu khu vực huyện Thanh Ba khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có điểm sáng trong phát triển công nghiệp - dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Nguyễn Chí Thành đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực phát triển, ông Nguyễn Chí Thành cho rằng: Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh cần đẩy mạnh chỉ đạo việc giữ vững và phát huy các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực lớn và thời gian lâu dài để thực hiện các tiêu chí khó. Đồng thời, cần xác định được sản phẩm lợi thế của các địa phương, quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ, cần tăng cường việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quan tâm phát triển doanh nghiệp; tiếp tục tăng điểm trong các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (Par Index) và Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Đại biểu Lê Quang Đại đóng góp ý kiến nhằm cải cách hành chính một cách mạnh mẽ

Đóng góp về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, ông Lê Quang Đại - Tổ đại biểu khu vực huyện Đoan Hùng nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần tập trung rà soát đánh giá kĩ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các thành phần kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành hàng có thể tăng sản lượng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tập trung, tích tụ đất đai gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm sau dịch Covid-19. Ông Lê Quang Đại cho rằng: Cần giải quyết tốt các vướng mắc trong thủ tục hành chính, tích cực đổi mới tác phong làm việc. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Chuyển đổi từ làm việc trên giấy sang làm việc qua mạng như chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Thản đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững

Khẳng định sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của đội ngũ doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Thản - Tổ đại biểu khu vực huyện Thanh Thủy cho rằng: Các cơ quan chức năng cần phát huy vai trò vai trò quan trọng trong việc định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp để tự điều chỉnh phương án, quy mô, cách thức kinh doanh phù hợp với thực tế. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải nỗ lực tìm sản phẩm có sức cạnh tranh; chủ động nâng cao năng lực; trình độ; tìm hiểu nghiên cứu thị trường; nâng cao văn hóa doanh nghiệp.

Đại biểu Đỗ Nam Hải đề xuất giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Theo ông Đỗ Nam Hải - Giám đốc Viễn thông Phú Thọ, Tổ đại biểu khu vực thành phố Việt Trì: Nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ điện tử là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm quan tâm chỉ đạo triển khai một cách toàn diện việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ công. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai toàn diện từ tỉnh đến cấp huyện, xã. Phú Thọ là một trong số ít tỉnh sử dụng hiệu quả chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc. Trong năm 2020, sau khi  hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đi vào vận hành sẽ giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra được những quyết sách tốt nhất trong quá trình quản lý điều hành của mình một cách khoa học, phục vụ cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT chưa có sự đồng đều giữa các ngành, địa phương.

Để xây dựng thành công Chính quyền điện tử, theo ông Đỗ Nam Hải, ngoài yếu tố về hạ tầng và triển khai các ứng dụng phần mềm thì việc xây dựng công dân điện tử; các điều kiện về tương tác, giao dịch là những yếu tố khá quan trọng. Ông Đỗ Nam Hải cho rằng: Tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền cho người dân, doan nghiệp để thay đổi thói quen, hưởng ứng sử dụng các dịch vụ một cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

Sau phiên thảo luận, HĐND tỉnh bước sang phần giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.

Lệ Thủy - Khánh Trang