Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh: Nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác nhân sự

PhuthoPortal - Sáng nay (8/7), ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác nhân sự.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo khẳng định: 6 tháng đầu năm, mặc dù đại dịch Covid-19 có tác động rất lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, song kinh tế của tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng dương. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được củng cố, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch Covid-19 có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, việc triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ đối với trên 219.000 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hỗ trợ gần 219 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chưa xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp trọng điểm. Đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng; đưa các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống phân phối trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng dự án, công trình hoàn thành chậm quyết toán. Huy động các nguồn lực, các lực lượng tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng và hoàn thiện cơ bản Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; đảm bảo hết năm 2020 hoàn thành 100% việc xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại của các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trình bày Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Chín

HĐND tỉnh cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Chín; Tờ trình về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các báo cáo tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Mạnh Phác - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh do chuyển công tác; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Hà Thị Hương - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Sơn và bà Lê Thị Thu Hương - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hạ Hòa.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại phiên làm việc

Tại phiên làm việc, HĐND tỉnh đã thực hiện giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với kết quả 69/69 phiếu bầu, đạt 100%, ông Vũ Tiến Dũng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu chia tổ tiến hành thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung trình tại kỳ họp.

Lệ Thủy - Khánh Trang - Bùi Hiếu