Kỳ III: Đổi mới phương thức lãnh đạo: Tạo lợi thế để phát triển

PhuthoPortal - Trong các chuyến thăm và làm việc với tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều bày tỏ sự ấn tượng với khát vọng vươn lên, tinh thần quyết liệt trong hành động của tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình. Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Dấu ấn từ sự đổi mới

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Phú Thọ đứng trước cơ hội lớn về thu hút đầu tư, tăng tốc phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai nhiều dự án lớn về hạ tầng kinh tế để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Xác định đúng các tiềm năng lợi thế, lần đầu tiên BCH Đảng bộ tỉnh ban hành duy nhất Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 để thực hiện khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết bao quát toàn diện 5 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp tổng thể. Trong đó, xác định 3 khâu đột phá chiến lược là: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với 33 nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ mốc thời gian, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành.

Tại nhiều diễn đàn lớn của tỉnh, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh: Việc phát huy vai trò gương mẫu, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm được Tỉnh ủy đề cao trong việc triển khai mọi nhiệm vụ để tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng làm rõ trách nhiệm, phân cấp, đi sâu sát về cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh đã chủ động làm việc với tất cả các Đảng bộ trực thuộc và hầu hết các sở, ban, ngành để nắm bắt tình hình thực tiễn, xác định, định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ có tính chiến lược, giải quyết kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, nhân dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu làm việc với Huyện ủy Lâm Thao về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội (Tháng 4/2021)

Đặc biệt, trên tinh thần đổi mới, tỉnh đã chỉ đạo phân cấp quản lý cán bộ; phân cấp thẩm quyền cho cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư công cho các dự án nhóm B, C; phân cấp về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư tư nhân có quy mô dưới 2ha; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

 “Để xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Phú Thọ luôn quan tâm rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rà soát quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư. Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định rõ từng bước công việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, ký cam kết với nhà đầu tư về tiến độ triển khai” - ông Trịnh Thế Truyền - TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Năm 2021, lần đầu tiên Phú Thọ thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; các huyện, thành, thị cũng thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của địa phương. Tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao độ đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án trọng điểm. Trong đó, phải đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành; người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng.

Với phương châm “giải quyết khó khăn cho từng dự án”, Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị đã lựa chọn dự án trọng điểm thuộc nhóm dự án xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư nông thôn mới; xây dựng hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phân công lãnh đạo UBND huyện phụ trách theo dõi, chỉ đạo từng dự án; tăng cường thực hiện kiểm tra, đôn đốc giám sát, kiểm điểm hằng tuần đối với công tác giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã dành nhiều thời gian xuống các địa phương nơi có dự án đi qua nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Cán bộ, đảng viên huyện Yên Lập học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Coi việc sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, do đó, Phú Thọ đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm ký 2020 - 2022.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức học tập Nghị quyết, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế. Tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sử dụng tuyên truyền miệng với ứng dụng công nghệ thông tin, giữa trực tiếp và trực tuyến; phân công đảng viên thuộc lĩnh vực nào thì tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu ở lĩnh vực đó…

“Đặc biệt, lần đầu tiên hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức hình thức trực tuyến với hơn 300 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể; trên 40.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh được tham gia học tập. Hội thi Báo cáo viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII được tổ chức triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với sự tham gia của 2.780 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó có nhiều đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng bộ cơ sở. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp” - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng nhấn mạnh.  

Cụ thể hóa Nghị quyết, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, người dân chung tay thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Từ đó dần gỡ “nút thắt”, tạo mặt bằng thông thoáng và khẳng định quyết tâm trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư của tỉnh Phú Thọ.

Nhờ các giải pháp trên, toàn tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc về công tác bồi thường, thủ tục đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân. Năm 2022, đã giải phóng mặt bằng trên 150ha đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đặc biệt đã xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài và bàn giao toàn bộ 356ha Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1; cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường liên vùng Phú Thọ - Yên Bái, giải phóng trên 75% mặt bằng đường Âu Cơ giai đoạn 1, 2. Đã khởi công 12 dự án từ nguồn vốn bổ sung ngân sách Trung ương, thực hiện đồng loạt 19/19 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025, nhất là 18 tuyến đường kết nối các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu với các tuyến giao thông quốc gia, liên vùng, liên tỉnh.

Tạo sức bật đi lên

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Mỹ (tháng 8/2022)

Từ quan điểm chỉ đạo thống nhất và những hành động quyết liệt, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản duy trì ổn định, có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022 đạt 7,97% (vượt kế hoạch và cao nhất trong 3 năm trở lại đây). Quy mô kinh tế năm 2022 đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đáng chú ý là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, đóng góp cho xuất khẩu cả nước (năm 2022 xuất khẩu đạt 12,5 tỷ USD, tăng 48% và nằm trong tốp 10 của cả nước).

Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2022 75 dự án đầu tư, vốn đăng ký trên 29 nghìn tỷ đồng, trong đó có 10 dự án FDI với tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Một số dự án quy mô lớn về sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may, năng lượng tái tạo, bổ sung năng lực tăng thêm và đóng góp tăng trưởng cao thời gian tới.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, đi vào thực chất. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố  đây là năm thứ 3 liên tiếp Phú Thọ tăng bậc và là lần đầu tiên vươn lên đứng đầu trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công - PAPI xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Cải cách hành chính - PAR Index, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính - SIPAS xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi với đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Mỹ

Các lĩnh vực xã hội được quan tâm chỉ đạo; duy trì và thực hiện tốt các hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học tiếp tục được duy trì, nâng cao; Phú Thọ luôn thuộc tốp 10 các tỉnh, thành phố về giáo dục và đào tạo. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được chú trọng.

Trên đà những thành tựu đã đạt được, Phú Thọ tiếp tục nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhất là phát triển nhanh, bền vững và tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Hương Giang - Lệ Thủy - Ngọc Kiên