Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020): Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác Tuyên giáo trên tất cả các mặt

PhuthoPortal - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng”. Công tác tư tưởng nói chung, công tác Tuyên giáo nói riêng rất quan trọng trong thực tiễn hoạt động của Đảng, góp phần định hướng tuyên truyền, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về lịch sử truyền thống của ngành Tuyên giáo và những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ thời gian qua.

Các đại biểu bấm nút ra mắt bản số hóa cuốn sách “Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác”

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết một số nét cơ bản về lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Sau Hội nghị thành lập Đảng, BCH Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

Đặc biệt, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương,   Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm  Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2019

Phóng viên: Thưa đồng chí, cùng với những người làm công tác Tuyên giáo cả nước, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo Phú Thọ đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần to lớn vào sự thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật ngành Tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Ngành Tuyên giáo Phú Thọ đã chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Đổi mới về phương thức làm việc, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cụ thể, phát sinh trong thực tiễn, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Việc định hướng tuyên truyền được chú trọng đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng sát đối tượng, sát cơ sở; kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng đến các tầng lớp nhân dân.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội được đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, kịp thời, đổi mới phương pháp, cách thức, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kế hoạch số 306-KH/BTGTW ngày 12/6/2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tỉnh đã sớm ban hành Đề án số 03-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo 35; xây dựng, duy trì, quản lý các trang fanpage “Tự Hào Đất Tổ”, “Phú Thọ Quê Mình” thu hút gần 15.000 lượt người thường xuyên theo dõi. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo 18/18 huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng được 23 trang facebook, fanpage; thường xuyên tập huấn nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Phối hợp các cơ quan chức năng kiến nghị chấn chỉnh, xử phạt, xử lý hành chính đối với các cá nhân vi phạm Luật Báo chí, Luật An ninh mạng khi sử dụng mạng xã hội, được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh chủ động, tích cực trong phối hợp ngăn chặn, xử lý tài khoản facebook, trang mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, không chính xác. 

Ngành Tuyên giáo Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và các chuyên đề thời sự; đảm bảo, bài bản, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Công tác văn hóa văn nghệ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh trao đổi các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, chủ động phối hợp chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị tư tưởng cho báo chí. Các cơ quan báo chí đều không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Đã có nhiều tác phẩm đạt giải tại các giải báo chí quy mô, tầm cỡ Quốc gia như: Giải “Búa Liềm vàng”, giải “Báo chí Quốc gia”, giải “Báo chí với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí” và nhiều giải thưởng tại các liên hoan phát thanh, truyền hình. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiến nghị xử lý một số cơ quan báo chí đưa tin không chính xác, sai sự thật,  yêu cầu cải chính, gỡ bỏ với những thông tin đã được xác minh nhưng không đúng, định hướng thông tin với những vụ việc báo chí đưa tin một chiều, thiếu khách quan, gây hiểu lầm, tạo dư luận không tốt về tỉnh.

Chú trọng kiện toàn, xây dựng mạng lưới, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên; linh hoạt sử dụng nhiều hình thức nắm bắt dư luận xã hội; biên tập, cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên qua nhiều loại tài liệu như: Bản tin Sinh hoạt chi bộ, Thông tin tuyên truyền viên, tài liệu giao ban công tác thông tin đối ngoại, tài liệu tham khảo dành cho báo cáo viên, thông tin tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động điều tra, khảo sát nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những vấn đề chính trị phức tạp, nhạy cảm của tỉnh và đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao chứng nhận cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu công tác khoa giáo; chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh tiến độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhân dân. Chủ động định hướng tuyên truyền giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm trong xã hội. Nhờ đó, giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành nắm được thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, rút ra những kinh nghiệm và xác định giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác lịch sử Đảng tiếp tục được chú trọng, đổi mới. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20- CT/TW về “Tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Tham mưu cho Tỉnh ủy, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tốt việc giảng dạy lịch sử địa phương trong trường học và từng bước thực hiện công tác số hóa các cuốn sách lịch sử, nhất là lịch sử địa phương, đáp ứng yêu cầu dễ xem, phù hợp với các ứng dụng trên các thiết bị điện tử,  góp phần tuyên truyền rộng rãi đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, trong thời gian tới ngành Tuyên giáo Phú Thọ sẽ triển khai thực nhiệm vụ trọng tâm gì để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo Phú Thọ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức hoạt động công tác trên tất cả các lĩnh vực tuyên giáo, bảo đảm tính chính trị, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để bùng phát thành “điểm nóng”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XII của Đảng và các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước năm 2020, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em…

Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay nhằm xây dựng đội ngũ “tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được, không để bị mua chuộc bởi các thế lực xấu, thù địch”.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Hương Giang (Thực hiện)