Lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 29/6, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã có 7 ý kiến trực tiếp và gần 30 ý kiến bằng văn bản đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và cho rằng Dự thảo văn kiện Đại hội đã thể hiện rõ quá trình chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, hợp lý, nội dung có tính khái quát cao, đánh giá toàn diện kết quả đạt được; đồng thời phân tích được những hạn chế, nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị, chủ đề đại hội đã thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu tổng quát và phương hướng chung, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị thể hiện sự vui mừng trước những kết quả quan trọng, khá toàn diện trong nhiệm kỳ đã đạt được: Đó là 19/20 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đại hội; kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá 7,95%; qui mô kinh tế tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước; đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật then chốt đạt cao đã làm thay đổi bộ mặt và tạo sức lan tỏa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp… được cải thiện và tăng lên rõ rệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục khởi sắc nhất là y tế, giáo dục; quốc phòng - an ninh đảm bảo…

Quang cảnh hội nghị

Một số ý kiến cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét thêm về nhận định, dự báo tình hình trong nước, thế giới 5 năm tới, đặc biệt là xu thế “toàn cầu hóa và liên kết quốc tế vẫn là xu thế chủ đạo nhưng đang gặp nhiều trở ngại và thách thức”. Từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới một cách phù hợp, sát thực tế, nhất là việc chủ động đón đầu làn sóng đầu tư sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và các hiệp định thương mại, kinh tế giữa Việt Nam và quốc tế có hiệu lực…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến tham gia đóng góp tán thành việc chọn khâu đột phá là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên một số đại biểu cũng cho rằng tỉnh nên tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các khâu đột phá của nhiệm kỳ trước đề ra về đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phát triển du lịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt là các ý kiến tham gia có tính định hướng, gợi mở về giải pháp, phương hướng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là những ý kiến hết sức quan trọng và quý báu giúp Tỉnh ủy đề ra được những mục tiêu, giải pháp sát thực để từ đó dồn sức tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội chỉ đạo tổ biên tập giúp việc nhanh chóng nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo văn kiện trình Đại hội; tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành trung ương, các tầng lớp nhân dân để chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo chính trị.

Đinh Vũ